Bli medlem i Strand Soroptimistklubb

Har du lyst til å bli en del av det flotte felleskapet som Soroptimist International representerer?

Som medlem av en soroptimistklubb får du:


Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling

Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland

Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden

Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø

Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag

5 minutters innlegg og "ordet fritt" fra medlemmer på klubbmøter

Er du en yrkesaktiv kvinne som er interessert i å få et annerledes nettverk og i å engasjere deg i vår organisasjon? Kontakt oss: Strand@soroptimistnorway.no

 

Nye medlemmer tatt opp juni 2016. Nora Apenes, Janniken Norbø Staalelsen, president Unn B Skare, Ann Kristin Voster, Heidi Mathisen.