Internasjonale prosjekter

I tillegg støtter vi SI Norgesunionens prosjekter: 

Utdanningsfondet

er vårt favorittprosjekt som vi har støttet fra oppstart i Fredrikstad i 1985.

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør har som formål å yte støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland hvor det er soroptimistklubber som tilhører den Europeiske Føderasjon SIE. I praksis vil det si afrikanske land og enkelte østeuropeiske land.

Vil du være med å støtte? Bankkontonr.: 2050 29 08511.

  • Lilla sløyfe prosjekt - arbeidet med å bekjempe menneskehandel
  • Moldova prosjekt - forebygge menneskehandel i Moldova

Soroptimist International - Europe (SIE)
Working for a Healthy Enviroment (2013-2015)

Soroptimist International (SI)

Education and leadership (2011-2021)

10. desember appellen
Hvert år på Den internasjonale soroptimistdagen, 10. desember, oppfordrer SI presidenten alle soroptimister til å bidra økonomisk til et prosjekt valgt av henne.