Tillitskvinner

STYRET 2023

Kristin Augdal Botnen, president 

Ann Kristin Voster, visepresident 

Siv-Olaug Berge Walde, kasserer 

Karin Håland Bjørheim, sekretær 

Ingrid Engedal, styremedlem 

Aliya Alimujiang, 1. suppleant 

Hege Elisabeth Lunde, 2. suppleant