Tillitskvinner

STYRET 2017 - 2018

Guri Jegleim, president (2017-2019)

Eva Sørensen Galdal, visepresident (2017 -2019)

Randi Larsen Skjæveland kasserer (2017 - 2019)

Sabine Schwenke sekretær (2017- 2019)

Audny Børretzen Myhre, styremedlem (2016 - 2018)

Kirsti Bokn Tjøstheim, 1. suppleant (2016 - 2018)

Marit Rødland 2. suppleant (2017-2019)